“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6851(Πέμπτη 31/08/2017)