“ΠΡΩΪΝΗ Κοζάνης” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 5326(Τρίτη 04/07/2017)