“ΠΡΩΪΝΗ Κοζάνης” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 5328(Πέμπτη 06/07/2017)