“ΠΡΩΪΝΗ Κοζάνης” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 5288 (Τρίτη 09/05/2017)