“ΠΡΩΪΝΗ Κοζάνης” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 5358(Πέμπτη 31-08-2017)