“ΠΡΩΪΝΗ Κοζάνης” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 5284 (Τετάρτη 03/05/2017)