Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δεσκάτης

1ο Δημοτικό Σχολείο 9:00 π. μ.
2ο Δημοτικό Σχολείο 10 :00 π. μ. 
1ο Νηπιαγωγείο ( Σάντοβο) 9:30 π.μ.
2ο Νηπιαγωγείο (Λαϊκή) 9:45 π.μ.
Γυμνάσιο
Επαλ 9:30 π.μ.
Γενικό Λύκειο

Δημοτική ενότητα Χασίων

Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Καρπερού 9:00 π.μ.
Δημοτικό σχολείο Καρπερού 9:30 π.μ.
Νηπιαγωγείο Δήμητρας 9:45 π.μ.