Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ξεκίνησε το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2021, το οποίο εντάσσεται στο έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2020-2022», με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.060.200,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια.

Αναπτύσσεται και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας) της Π.Δ.Μ. Περιοχή εφαρμογής του έργου αποτελεί το αστικό, περιαστικό/αγροτικό, και φυσικό σύστημα του συνόλου των 13 Δήμων της Περιφέρειας, με έμφαση στα παραλίμνια & παραποτάμια υγροτοπικά συστήματα.

Περιλαμβάνει εργασίες πεδίου – δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις – διάρκειας περίπου επτά (7) μηνών.

Οι εργασίες  προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε θέσεις όπως:

  • Άνω των 200.000 στρεμμάτων εκτεταμένων υγροτοπικών συστημάτων.
  • Κανάλια και ρέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις θέσεις υποδοχής λυμάτων.
  • Διάσπαρτες εστίες στο περιαστικό, αστικό και φυσικό σύστημα

Επισημαίνοντας τη σημασία της πρόβλεψης για τα ωφέλιμα έντομα κατά τους ψεκασμούς ο κ. Κασαπίδης υπογράμμισε την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων αυτών για μια συνολική, έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των κουνουπιών και των πιθανών κινδύνων που εγκυμονούν για τη Δημόσια Υγεία.