Πρώτο στις Ευωρπαϊκές πωλήσεις

Το τελευταίο κατόρθωμα, αφορά την πρωτιά που κατέκτησε στις Ευρωπαϊκές πωλήσεις τον Μάρτιο που μας πέρασε, εκθρονίζοντας παρακαλώ το Volkswagen Golf, μετά από πολύ καιρό.

Περισσότερα εδώ