Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την οπαδική βία – Τι περιλαμβάνει

Στη Βουλή προς επεξεργασία και ψήφιση κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αθλητική βία που είχε προαναγγελθεί μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες.

Η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές θα ξεκινήσει μεθαύριο, Τετάρτη 23 του μήνα

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

 • Αυξάνεται το πλαίσιο ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας από έξι μήνες έως 5 έτη. Σε διακεκριμένες περιπτώσεις επικίνδυνων δραστών, θα προβλέπεται ποινή από 2 έως 5 έτη.
 • Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.
 • Απαγορεύεται η αναστολή έκτισης ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, οι οποίες θα εκδικάζονται κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, καθίσταται υποχρεωτική η επιβολή περιοριστικών όρων.
 • Αλλαγές στη λειτουργία των λεσχών
 • Αυξάνεται στα δεκαοκτώ (18) έτη από δέκα έξι (16) που ισχύει σήμερα το όριο ηλικίας που πρέπει να έχει συμπληρώσει φυσικό πρόσωπο για να ενταχθεί ως μέλος σε λέσχη φιλάθλων αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
 • Αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας της λέσχης, για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες και σφραγίζεται το γραφείο και το εντευκτήριο αυτής, με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος μέλους της, για τα αναφερόμενα εγκλήματα. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις που αφορούν ιδίως σε παραβατικότητα από μεγάλο αριθμό μελών ή σε τέλεση κακουργηματικής πράξης, οι σχετικές άδειες ανακαλούνται και δεν επιτρέπεται να εκδοθεί νέα άδεια για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
 • Παρέχεται εξουσιοδότηση, στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να επιβάλει σε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που προβλέπεται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, για τις λέσχες, τα καταστατικά τους όργανα και τα μέλη τους. Μπορεί επίσης να επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές συνολικά ή κατά ένα μέρος του γηπέδου από μία (1) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές. (άρθρα 1 – 3)
 • Αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινών ως προς τα κατώτατα όρια αυτών για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή οι παραβάτες για τα εν λόγω αδικήματα. (άρθρο 4)
 • Διευρύνονται οι περιπτώσεις επιβολής ποινών σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενης ποινής.
 • Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μητρώο με τίτλο «Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων» (εφεξής «Μητρώο»), στο οποίο καταχωρούνται τα μέλη των λεσχών φιλάθλων των αθλητικών σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και των νομίμων παραρτημάτων τους. β. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι όροι σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή στο μητρώο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης αυτών και κάθε αναγκαίο θέμα. (άρθρο 6)
 • Επιβάλλεται προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) πριν την επιβολή προστίμων σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων. (άρθρο 7)
 • Λύεται άμεσα και αυτοδίκαια η μίσθωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης του ακινήτου, εάν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη σύναψη της μίσθωσης ή την με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε αθλητική λέσχη, για τη στέγαση του γραφείου ή του εντευκτηρίου της ίδιας ή του παραρτήματός της, δεν χορηγηθεί στη λέσχη ή στο παράρτημα η προβλεπόμενη άδεια. (άρθρο 8)
 • Αναστέλλεται, για λόγους δημόσιας τάξης, από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και έως την 31η .7.2022, η λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, των παραρτημάτων τους, καθώς και των γραφείων και εντευκτηρίων τους.