Στη «φάκα» των τεκμηρίων 1,8 εκατ. φορολογούμενοι

Εισοδήματα που αγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ «αποκάλυψαν» τα τεκμήρια με σχεδόν 1,8 εκατ. φορολογούμενους να πέφτουν στην «παγίδα» τους ακόμη και το 2021 που τα τεκμήρια είχαν απενεργοποιηθεί για όσους είχαν πληγεί από την πανδημία.

Τα στατιστικά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2021 (εισοδήματα 2020) που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι 1.748.934 φορολογούμενοι σε σύνολο 6.529.279 (το 26,8%) φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια και όχι με βάση το δηλωθέν εισόδημα.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους αυξήθηκε κατά 5,96 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 9,03 δισ. ευρώ έναντι 3,07 δισ. ευρώ που εμφάνισαν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Ειδικότερα τα στοιχεία έδειξαν τα εξής:

 • 571.088 μισθωτοί αν και δήλωσαν στη φορολογική τους δήλωση εισοδήματα ύψους 1,319 δισ. ευρώ τελικά φορολογήθηκαν για εισοδήματα 2,881 δισ. ευρώ καθώς με την εφαρμογή των τεκμηρίων προστέθηκαν εισοδήματα ύψους 1,561 δισ. ευρώ.
 • 542.463 συνταξιούχοι δήλωσαν εισοδήματα 1,085 δισ. ευρώ αλλά η Εφορία τους πρόσθεσε εισοδήματα 1,560 δισ. ευρώ λόγω τεκμηρίων και πλήρωσαν έξτρα φόρο για εισοδήματα που συνολικά ανήλθαν σε 2,645 δισ. ευρώ.
 • 389.133 εισοδηματίες δήλωσαν εισοδήματα 205,73 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τα τεκμήρια αποκάλυψαν εισοδήματα 1,851 δισ. ευρώ και τελικά φορολογήθηκαν για εισόδημα 2,057 δισ. ευρώ.
 • 146.292 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι ενώ δήλωσαν εισόδημα ύψους 248,51 εκατ. ευρώ, η Εφορία τους πρόσθεσε τεκμαρτό εισόδημα 620,65 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να πληρώσουν φόρο για εισόδημα 869,16 ευρώ.
 • 99.958 φορολογούμενοι με αγροτική δραστηριότητα εμφάνισαν στην Εφορία εισόδημα 210, 22 εκατ. ευρώ. Ωστόσο με την εφαρμογή των τεκμηρίων αποκαλύφθηκε έξτρα εισόδημα 366,161 εκατ. ευρώ και φορολογήθηκαν για πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα 576,38 εκατ. ευρώ.

Τα τεκμήρια που απειλούν τους φορολογούμενους είναι:

 • Οι κατοικίες: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας.
 • Τα αυτοκίνητα: Το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.εκ. και κλιμακώνεται αναλόγως.
 • Τα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια.
 • Η δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.
 • Τα σκάφη αναψυχής. Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα.
 • Οι πισίνες. Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική.
 • Οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εντός του 2022, όπως ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και αγαθών μεγάλης αξίας.
 • Η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, η οποία ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το τεκμαρτό εισόδημα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τη διαφορά και να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις επικαλούμενοι εισοδήματα αφορολόγητα ή φορολογήσιμα, εισοδήματα προηγουμένων οικονομικών ετών και δάνεια.

www.newsbeast.gr