Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 12Κ/2017 για 26 μόνιμους στη ΔΕΗ

 

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα είναι οι παρακάτω:

  • 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί  (Τ1/Α)
  • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού) (Τ4/Γ)
  • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Τ4/Β)
  • 2 ΔΕ  Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ)
  • 2 ΔΕ  Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ)
  • 13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε)
  • 2 ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω)