Συλλυπητήρια για το θάνατο του Δημητρίου Μαρκόπουλου

Το Δ.Σ. του συλλόγου πολιτικών συντ/χωνΔημ. Υπαλλήλων Π.Ε. Γρεβενών, συνήλθε εκτάκτως στο γραφείο του σήμερα στις 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 20.00, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού μέλους του
Δημητρίου Μαρκόπουλου του Σαράντη, Συνταξιούχου δασκάλου και Σχολικού Συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και ομόφωνα αποφάσισε:
1. Να παραστεί στην κηδεία τουθανόντος σύσσωμο το Δ.Σ.
2. Να προσφέρει στη μνήμη του, αντί στεφάνου, το ποσό των πενήντα ευρώ στους «Γιατρούς χωρίς σύνορα»
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Ο πρόεδρος         Η γραμματέας
Δημήτριος Βήλιος      Γιάννα Γιαννούση