Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα    1ο Παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,3 MW, στη θέση “Ντρισινίκος” Δ.Ε. Αιανής, Βεντζίου & Σιάτιστας, Δήμων Κοζάνης, Γρεβενών & Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών”
Θέμα    2ο Παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 60 MW και συνοδών έργων στη θέση “ΑΝΘΡΑΚΙΑ” της Τοπικής Κοινότητας Ανθρακιάς, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Θέμα    3ο Συγκρότηση Επιτροπής  Παρακολούθησης και Παραλαβής της  σύμβασης ανάθεσης Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Γρεβενών»

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγήτρια: Στεργιούλα Ιφιγένεια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παιδείας & Αθλητισμού
Θέμα    4ο Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Θεόφιλου Κατσιανίδη τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και αντικατάσταση αυτού

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    5ο Παράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης του υπ΄ αριθμ. 3 ισογείου δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Γεωργίου Παπαλιούρα του Στεργίου)
Θέμα    6ο Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης  Δημοτικού Ακινήτου, “Καφενείο – Ψησταριά” που βρίσκεται στο Κοσμάτι Δήμου Γρεβενών  (αίτηµα Βάιου-Αλεξάνδρου Πρίντζα του Βασιλείου)

 

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    7ο Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθμιση και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και υποδομών Κρανιάς Περιβολίου” (Α.Μ. 36/2020)
Θέμα    8ο Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων (έτους 2020)” (Α.Μ. 74/2020)
Θέμα    9ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση συντήρηση στεγών – στεγάστρων Δημοτικών κτιρίων” (Α.Μ. 18/2020)
Θέμα  10ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών (έτους 2020)” (Α.Μ. 19/2020)
Θέμα  11ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή βελτίωση φρεατίων και σχαρών δικτύου ομβρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2019)” (Α.Μ. 27/2020)

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα 12ο Έγκριση της αριθμ. 6/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών»
Θέμα 13ο Έγκριση της αριθμ. 7/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018»
Θέμα 14ο Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”, με θέμα: «Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2022»
Θέμα 15ο Έγκριση της αριθμ. 4/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”, με θέμα: «Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2022»