«Τελευταία ευκαιρία» για 2.090 θέσεις στο Δημόσιο

«Τελευταία ευκαιρία» για να υποβάλουν την ένστασή τους και να διεκδικήσουν μία θέση στο Δημόσιο έχουν οι άνεργοι/ες ειδικών κατηγοριών που προορίζονται να καλύψουν σχεδόν 2.090 θέσεις εργασίας: Πρόκειται για εκείνους που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.2643/98  (άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ.) και μετείχαν στις πρόσφατες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που καλύπτονται από ανέργους ειδικών κατηγοριών.

Ήδη από την Δευτέρα αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 για 13 από τις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (τ. ΟΑΕΔ) για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι προσωρινοί πίνακες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής θα δημοσιευτούν εντός του μηνός Οκτωβρίου.

Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση (αίτηση θεραπείας) επί των αποτελεσμάτων αποκλειστικά στην Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, έχουν περιθώριο να το πράξουν έως και αύριο Πέμπτη 6 του μήνα.

H τελευταία φορά που προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας με τη διαδικασία που ορίζει ο Ν. 2643/1998 ήταν το Δεκέμβριο του 2014. Με το Ν. 4765/2021 η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταφέρεται στο ΑΣΕΠ που θα είναι στο εξής ο φορέας υλοποίησης των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων που μπορούν να καλυφθούν από ανέργους ειδικών κατηγοριών.

Οι πίνακες αφορούν στις εξής Υπηρεσίες που υπέβαλαν αίτηση οι υποψήφιοι:

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου
 3. Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας
 4. Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης
 5. Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου
 6. Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 7. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κομοτηνής
 8. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Λαμίας
 9. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Τρίπολης
 10. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κοζάνης
 11. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ρόδου
 12. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Μυτιλήνης
 13. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Σύρου

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή ένστασης

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) καθώς και στις παραπάνω Υπηρεσίες.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση (αίτηση θεραπείας) επί των αποτελεσμάτων αποκλειστικά στην Υπηρεσία της ΔΥΠΑ που κατέθεσαν την αίτησή τους, έως και την Πέμπτη 13/10/2022.

Η υποβολή της ένστασης πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου αξίας 10 €. Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

Η επιλογή των πεδίων έχει ως εξής: 

 1. Φορέας: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ
 2. Κατηγορία: Υποβολή Ένστασης σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998
 3. Τύπος: [8153] Υποβολή Αίτησης Θεραπείας επί αποτελ. προκηρύξεων

Η υποβολή της αίτησης θεραπείας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 1. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 2. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier)
 3. αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία
 4. μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου ατόμου (η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε ηλεκτρονικά από το www.gov.gr είτε από ΚΕΠ)

Ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες για την υποδοχή ενστάσεων

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την υποβολή ενστάσεων είναι οι εξής:

Αρμόδιες Υπηρεσίες ΔΥΠΑ Στοιχεία Επικοινωνίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Δωδεκανήσου 10 Α, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.: 19466, T.K. 54012 

Τηλ: 2313322544

Email: n2643thessaloniki@dypa.gov.gr

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου 3ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα, Τ.Θ.: 70 T.K. 45003, Τηλ: 2651370300, -307 

Email: n2643ioannina@dypa.gov.gr

Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 414 47 

Τηλ: 2410564508

Email: n2643larissa@dypa.gov.gr

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης Λεωφόρος Κνωσού και Νάθενα 255β, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1920, Τ.Κ. 71409 

Τηλ: 2810323247

Email: n2643kriti@dypa.gov.gr

Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου Αθηνών 89, Πάτρα, Τ.Κ. 26500 

Τηλ: 2610966712,  -722, -731

Email: n2643patra@dypa.gov.gr

Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Περιγιάλι 2, Καβάλα, Τ.Κ. 65201 

Τηλ: 2510227997

Email: n2643kavala@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 Κομοτηνής Χίλια Δένδρα, Κομοτηνή, Τ.Θ. 126, Τ.Κ. 69100 

Τηλ: 2531022717

Email: n2643komotini@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 Λαμίας Στυλίδος 93, Μεγάλη Βρύση, Λαμία, Τ.Κ. 35100 

Τηλ: 2231044381

Email: n2643lamia@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 Τρίπολης Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη, Τ.Κ.  22100 

Τηλ: 2721022530

Email: n2643tripoli@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 Κοζάνης Ν. Πλακοπίτη 6, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131 

Τηλ: 2461041729

Email: n2643kozani@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 Ρόδου Θ. Σοφούλη 93, Ρόδος, Τ.Κ. 8510 

Τηλ: 224144590, -594

Email: n2643rodos@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 Μυτιλήνης Τερπάνδρου 2, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100 

Τηλ: 2251045801

Email: n2643mitilini@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 Σύρου Νεωρίου 10, Ερμούπολη Σύρου, Τ.Κ. 84100 

Τηλ: 2281088609

Email: n2643syros@dypa.gov.gr

 

Οι οριστικοί πίνακες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε  τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

www.enikonomia.gr