Τεχνολογία από το Facebook για “ακοή μέσω του δέρματος”

Η καινοτομία θα μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία ανθρώπων με κώφωση, ωστόσο το κοινωνικό δίκτυο θεωρεί πως θα προαγάγει την επικοινωνία και των ατόμων που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, επιτρέποντας για παράδειγμα την αυτόματη μετάφραση των συνομιλιών.

 

Η τεχνολογία αναπτύσσεται στο διαβόητο “Κτίριο 8” του Facebook, το ερευνητικό κέντρο του κοινωνικού δικτύου που επικεντρώνεται στην κατασκευή νέων προϊόντων hardware. Επικεφαλής της ομάδας είναι η Regina Dugan, πρώην διευθύντρια της υπηρεσίας DARPA, η οποία παλαιότερα βρέθηκε στο “τιμόνι” και του ερευνητικού τμήματος της Google.

 

Η Dugan συνέκρινε την τεχνολογία με τον τρόπο λειτουργία του κοχλία στο ανθρώπινο αφτί, το οποίο “μεταφράζει” τον ήχο σε πληροφορία “αναγνώσιμη” από τον εγκέφαλο. Το Facebook υποστηρίζει πως είναι δυνατόν η λειτουργία αυτή να αναπαραχθεί από ειδικό hardware, το οποίο θα μεταβιβάζει στη συνέχεια μέσω του δέρματος την πληροφορία στον εγκέφαλο.

 

Η ερευνήτρια σημείωσε πως έχει αναπτυχθεί ήδη ένα βασικό σύστημα, πο επιτρέπει στον χρήστη να αισθάνεται τις δονήσεις που αντιστοιχούν σε έναν περιορισμένο αριθμό λέξεων. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πώς σκέφτεται το κοινωνικό δίκτυο να αξιοποιήσει την τεχνολογία, ούτε πότε θα έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την Dugan, πάντως, αυτό θα συμβεί σε λίγα χρόνια από σήμερα.

 

 Site: Verge

Τεχνολογία από το Facebook για “ακοή μέσω του δέρματος”