Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ κ.Ανδρέα Πάτση θα εισηγηθεί αύριο ομόφωνα η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ κ.Ανδρέα Πάτση θα εισηγηθεί αύριο ομόφωνα η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας που συνεδρίασε την 3η Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής ο κ. Πάτσης, αν και νομίμως προσκλήθηκε να παραστεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση, δεν παρίσταται.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής(κ. Χαράλαμπος Αθανασίου) ενημέρωσε τα μέλη της ότι ο κ. Πάτσης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, του είπε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί κατά τη συνεδρίαση, λόγω κωλύματός του και ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας του.

Η Επιτροπή μελέτησε τη δικογραφία και ερεύνησε τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 43 Α και 83 παρ. 3 και 4 του Κανονισμού της Βουλής.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή κρίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η πράξη, για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας του ανωτέρω Βουλευτή, δεν συνδέεται με την κοινοβουλευτική δραστηριότητά του, ούτε η δίωξή του υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα.

Επομένως, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη και την επιθυμία του Βουλευτή να αρθεί η ασυλία του, εισηγείται, ομόφωνα, την άρση της ασυλίας του (άρθρο 83 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής).