Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Γρεβενών: Σεμινάριο μεταφορέων ζώντων ζώων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Γρεβενών ανακοινώνεται ότι στις 27, 28 & 29 Μαρτίου 2024 θα διεξαχθεί διαδικτυακά (εξ αποστάσεως) σεμινάριο μεταφορέων ζώντων ζώων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας Γ εν ισχύ, το οποίο θα προσκομίσουν μαζί με το φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, την αίτησή τους και το e-mail τους στην Υπηρεσία μας, έως τις 19-03-2024. Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις σε χώρο της Υπηρεσίας μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι η κατοχή κατάλληλου εξοπλισμού (ηλ. υπολογιστή, laptop, tablet).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα:

Γρεβενά: 2462353109-110-107-108

Δεσκάτη: 2462031214

Η Προϊσταμένη της
Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής

Αλεξάνδρα Παπανίκου
Κτηνίατρος