Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Καθορισμός τιμών εισιτηρίων και καρτών χειμερινής σεζόν 2020-2021

Η Ε.Δ. του Ε.Χ.Κ.Β., στα πλαίσια της εκπτωτικής περιόδου προσφοράς για τις ετήσιες κάρτες περιόδου 2020-2021 από 01/10/2020-20/10/2020, ανακοινώνει την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των καρτών ως εξής:

α) για τους ενήλικες, ονοματεπώνυμο και φωτογραφία

β) για Φοιτητές (έως 25 ετών) ονοματεπώνυμα, φωτογραφία και πάσο, και

γ) για ανήλικους από 06 έως 18 ετών ονοματεπώνυμο, φωτογραφία και πιστοποιητικό απόδειξης ηλικίας ( πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως).

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail του Χιονοδρομικού exkb@vasilitsa.com,  συμπεριλαμβανομένου και το αποδεικτικό τραπέζης, σε περίπτωση καταβολής στην τράπεζα.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με μετρητά στο γραφείο του Κέντρου, είτε με κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό του Κέντρου της Εθνικής Τράπεζας με ΙΒΑΝ GR5601103310000033148022255, μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προσφοράς, (20-10-2020).

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να παραλαμβάνουν τις κάρτες τους, είτε από το γραφείο του Κέντρου στα Γρεβενά (Διεύθυνση Διοικητήριο Κ. Ταλιαδούρη, 2ος όροφος , γραφείο 414,  κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00, (Δευτέρα έως Παρασκευή), είτε από το Χιονοδρομικό Κέντρο, με την πρώτη επίσκεψη του στο Κέντρο επιδεικνύοντας την απόδειξη πληρωμής και την ταυτότητά τους.

Το τέλος της έκδοσης κάθε νέας μαγνητικής κάρτας ανέρχεται στο ποσό των 3,00€.

Καθορισμός τιμών εισιτηρίων και ετήσιων καρτών χειμερινής σεζόν 2020-2021.

Oι τιμές των ημερήσιων εισιτηρίων ορίζονται ως εξής : Σαββατοκύριακα και αργίες 13,00€ για τους ενήλικες, 10,00€ για τους ανήλικους και φοιτητές με την επίδειξη φοιτητικού πάσου εν ισχύ  και 8,00€ για τα παιδιά από 6 έως 12ετών. Καθημερινές 10,00€ για τους ενήλικες, 8,00€ για τους ανήλικους και φοιτητές με την επίδειξη φοιτητικού πάσου εν ισχύει  και 5,00€ για τα παιδιά από 6 έως 12ετών. Το εισιτήριο για απλή βόλτα με τους εναέριους αναβατήρες ορίζεται στο ποσό των 5,00 € την φορά. Οι ετήσιες κάρτες καθορίζονται ως εξής: Ενήλικες 150,00€, φοιτητές και ανήλικοι 115,00€, παιδιά από 6-12 ετών 90,00€. Στην εκπτωτική περίοδο, η οποία καθορίζεται από τις 1/10/2020 έως 20/10/2020, οι τιμές για τις ετήσιες κάρτες καθορίζονται ως εξής: Ενήλικες 110,00€, φοιτητές και ανήλικοι 90,00€, παιδιά από 6–12 ετών 50,00€. Για τους κατόχους καρτών της χειμερινής περιόδου 2019-2020  έκπτωση 15% οι τιμές για τις ετήσιες κάρτες καθορίζονται ως εξής: Ενήλικες 100,00€, φοιτητές και ανήλικοι 80,00€, παιδιά από 6–12 ετών 45,00€ με την ένδειξη πάντα της παλιάς κάρτας.

Η τιμή της μαγνητικής κάρτας ορίζεται στα 3,00€ και δεν επιστρέφεται.

Για την Ε.Δ. του Ε.Χ.Κ.Β.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Ι. Καραγιάννης