ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΜΕΝΣ

Η πανελλήνια Ομοσπονδία Ένωσης Στρατιωτικών –ΠΟΜΕΝΣ , την Πέμπτη 09 Ιουν 22 πραγματοποίησε για πρώτη φορά στα χρονικά των Ενόπλων Δυνάμεων, συνέντευξη τύπου για τα προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει και του επικείμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν Βουλευτές και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, πλην της κυβερνήσεως και του ΚΚΕ. Επίσης παρέστησαν εκπρόσωποι των ομοσπονδιών των Σ.Α.,τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΜΕΝΣ, τομεάρχες, στελέχη των ΕΔ εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς και αντιπροσωπία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (ΕΣΠΕΕΓΡΕ).

Μετά το τέλος της συνέντευξης, μέλη του ΔΣ κατέθεσαν το ψήφισμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα, στα Υπουργεία Οικονομίας , Εργασίας ,Κλιματικής Αλλαγής και την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας .Ακολουθεί το Ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΜΕΝΣ και παρακαλούμε για την δημοσίευση στην Εφημερίδα σας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος:Χριστοπουλος Νικολαος

Γεν. Γραμματέας:Πεππας Νικολαος

 

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΜΕΝΣ 

Οι Στρατιωτικοί ΔΕΝ επαιτούν. Διεκδικούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΜΕΝΣ και οι 39 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της, διαμαρτύρονται στην Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Εργασίας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις αποφάσεις που διενεργούνται ερήμην τους, και Ζητούν: 

  • • Την άμεση ενημέρωση του Προέδρου της Κυβέρνησης, σε συνάντηση μαζί του, για τα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί αλλά ούτε και δόθηκαν λύσεις στα 3 χρόνια διακυβέρνησης του. 
  • • Την εφαρμογή των προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυβερνήσεως, για ψήφιση Νέου και Δικαιότερου μισθολογίου για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, όπως επίσης και την Ίδρυση Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας για την πραγματική αναβάθμιση των Στρατιωτικών Σχολών. 
  • • Την νομοθέτηση στο επικείμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ: 

(1)Της κατάργησης όλων των ορίων ηλικίας των στρατιωτικών, ώστε να μην αποστρατεύεται κανείς πριν την συμπλήρωση των απαιτούμενων 40 ετών για την λήψη της πλήρους κατώτατης σύνταξης. 

(2)Της Αποκατάστασης βαθμολογικής εξέλιξης Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων από το έτος 1984 έως το έτος 1993, θιγομένων από την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019. 

(3)Της ρύθμισης της βαθμολογικής Εξέλιξης Αξκών ΑΣΣΥ σειρών 1994 και εντεύθεν. 

(4)Της ρύθμισης της βαθμολογικής Εξέλιξης Αξκών Ειδικών Καταστάσεων Αποφοίτων ΑΣΣΥ και σύμφωνα και με την τελευταία δικαστική απόφαση. 

member of 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 

(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ 

Email: info@pomens.gr 

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2022 

(5)Της ένταξης στην Β’ μισθολογική κατηγορία των Αξιωματικών προελεύσεως ΕΠΥ (άρθρο 124 Ν.4472/2017). 

(6)Της ρύθμισης επιστροφής των επιπλέων εισφορών του 2% για το προσωπικό προερχόμενο από τους ΕΜΘ. 

(7)Της ρύθμισης νέου βαθμολογίου του προσωπικού προελεύσεως Επαγγελματιών Οπλιτών ΕΠ.ΟΠ. παράλληλα με την κατάργηση των ηλικιακών ορίων του Ν. 445/74. 

(8)Της θεσμοθέτησης του αμετάθετου μετά την 30ετία. 

(9)Της ένταξης στα Βαρέα – Ανθυγιεινά όλου του υγειονομικού προσωπικού καθώς και των αντίστοιχων ειδικοτήτων του προσωπικού των Ε.Δ. που ισχύουν στους λοιπούς εργαζομένους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα 

(10)Της αποζημίωσης της νυχτερινής μας εργασίας που εδώ και έξι (6) χρόνια από την ψήφιση του νέου μισθολογίου, (Ν.4472/2017 ΦΕΚ Α΄74 /19-5-2017) δεν εφαρμόζεται. 

(11)Της ρύθμισης να λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας, ως πέντε έτη (5), που διανύθηκε σε μονάδες ανεξαρτήτου γεωγραφικού προσδιορισμού και στην περίπτωση που το στέλεχος εκτελούσε καθήκοντα της ειδικότητας του. 

(12)Της ρύθμισης αναγνώρισης της τριετίας Ν.3865/2010, για τους συναδέλφους που προσλήφθηκαν από 1/10/90 έως 31/12/95, με ποσοστό 6,67%, για χρονικό ορίζοντα ενός εξαμήνου. 

(13)Της πρόβλεψης επικουρικής ασφάλισης για τα στελέχη των ΕΔ, όπως θα ισχύει για όλους τους άλλους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

(14)Της πλήρης αποκατάστασης των μισθών μας στο ύψους του Αυγούστου του 2012, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ. 

(15)Της χορήγησης του επιδόματος 300 ευρώ/ μηνιαίως και για τους στρατιωτικούς που τίθενται σε υπηρεσία Γραφείου λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής όπως ακριβώς ισχύει και για το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας. 

(16)Της πρόβλεψης συμμετοχής μας στα Συμβούλια των Μετοχικών ταμείων, ως πλήρη μέλη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30γ του Ν.1264/1982. 

  • Την ρύθμιση με έκδοση Υπουργικών αποφάσεων και διαταγών των Γενικών Επιτελείων για: 

(1)Τις απλήρωτες περιπολίες των δύο τελευταίων ετών, στον Έβρο που αφορούν την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. 

(2)Την συμμετοχή της ΠΟΜΕΝΣ στην Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων. 

(3)Την στέγαση οικογενειών στρατιωτικών που επιμελούνται άτομα ΑΜΕΑ σε Στρατιωτικά οικήματα χωρίς χρονικό περιορισμό. 

(4)Την χορήγηση του πλήρους ΒΟΕΑ για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς και της αποκατάστασης των δυσχερειών που παρατηρούνται στο Μ.Τ.ΣΤΡΑΤΟΥ. 

(5)Την έκδοση Προεδρικού διατάγματος που εκκρεμεί εδώ και επτά (7) χρόνια για τον καθορισμό του ύψους αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων (ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ), ώστε να υπάρχει ίση αντιμετώπιση του στρατιωτικού προσωπικού με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. 

(6)Την σύναψη ενιαίων συμβάσεων του ΥΠΕΘΑ με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας για το σύνολο του προσωπικού. 

(7)Την ένταξη όλων των στελεχών των ΕΔ στα Συμβεβλημένα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, για την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων. 

(8)Την εφαρμογή του 40ωρου εργασίας και την πρόβλεψη αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης. 

(9)Την μέριμνα υπέρ διαζευγμένων στελεχών με ανήλικα τέκνα. 

(10)Την χρήση πολιτικής ταυτότητας όπως ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες με παράλληλη χρήση της στρατιωτικής μόνο για υπηρεσιακή χρήση. 

(11)Την ρύθμιση των αδικιών σχετικά με την μοριοδότηση που υπάρχουν στην διαταγή παραμετροποίησης καθώς και την παρουσία μελών της ΠΟΜΕΝΣ στα συμβούλια μεταθέσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 30γ του Ν.1264/1982. 

(12)Την σύσταση ομάδας εργασίας με την συμμετοχή της ΠΟΜΕΝΣ, για την τροποποίηση του διακλαδικού κανονισμού που αφορά στα οικήματα στέγασης προσωπικού, ώστε να επιλυθούν χρόνια προβλήματα και αδικίες. 

(13)Την υιοθέτηση των προτάσεων (Ανεξάρτητος μηχανισμός καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης, ανάλογη εκπαίδευση των στελεχών κ.α) της Γραμματείας Ισότητα Φύλων ΠΟΜΕΝΣ, για την ενσωμάτωση και την υλοποίηση τους, επί των θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

(14)Την πληρωμή των 24ωρων υπηρεσιών αργιών στο Στρατό Ξηράς για τα έτη 2018 και 2021. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καταθέτει εμπεριστατωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις με γνώμονα την διευκόλυνση των 

συναδέλφων μας στην καθημερινότητα τους, θεωρώντας ότι οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς, θα αντιληφθούν την ανάγκη να εφαρμόζουν το δίκαιο και το σωστό των προτάσεων αυτών προς όφελος όλων των στελεχών. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαιοσύνης στις τάξεις μιας εργασιακής ομάδας που έχει αποδείξει την προσφορά της προς την Πατρίδα και τους συνανθρώπους μας. 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, η εργασιακή μας αξιοπρέπεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή μας και θα συνεχίσουμε να την διεκδικούμε με απαράμιλλο σθένος, όπως ακριβώς συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή μας ανατίθεται. 

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ταγμένα στην εκπλήρωση της υψηλής του αποστολής, έναντι της Πατρίδας και του Έθνους. 

Πράξτε, επιτέλους, το χρέος Σας, έναντι όλων αυτών που φυλάττουν Θερμοπύλες, θυσιάζοντας την ίδια τους τη ζωή οποτεδήποτε και οπουδήποτε τους καλεί το Καθήκον. 

Χορτάσαμε από λόγια και επαίνους. 

Ζητούμε Έργα και Πράξεις. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Δημήτριος Ρώτας  

Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου  

Τχης (ΠΖ)