Όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη επιχειρήσεων στις 120 δόσει