Άδειες οδήγησης: Τι αλλάζει στα παράβολα

Από τις 10 Φεβρουαρίου του 2020 θα ισχύσουν τα νέα ενιαία παράβολα για το δίπλωμα οδήγησης, όπως αναφέρει σε εγκύκλιό του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι αλλαγές όσον αφορά στα παράβολα αφορούν τόσο όσους εκδίδουν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης, όσο για και για εκείνους που θέλουν να την επεκτείνουν ή να την αντικαταστήσουν λόγω φθορών ή κλοπής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στόχος του υπουργείου Μεταφορών είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου τόσο των πολιτών που εκδίδουν και πληρώνουν e-παράβολα όσο και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χρησιµοποιούν και τα δεσµεύουν.

Από 10 Φεβρουαρίου 2020 θα είναι διαθέσιµα τα νέα παράβολα.

Η νέα κατηγορία παράβολων που εισάγεται (χωρίς να καταργούνται τα παλαιά) αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω και είναι:

[32] Ενοποιηµένο – Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48,00€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 18,00€)

[33] Ενοποιηµένο – Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 57,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 27,02€)

[34] Ενοποιηµένο – Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) από ∆.Υ. 120,15€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 90,15€)

[35] Ενοποιηµένο – Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 138,15€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 108,15€)

[36] Ενιαίο – Ανανέωση κατηγοριών Άδειας Οδήγησης 98,00€ (ενοποιεί ανανέωση κατηγοριών 50,00 και εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 18€)

[37] Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Κλοπή – Απώλεια 69,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και απώλεια ή κλοπή 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 9,02€)

[38] Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά – Αλλοίωση 39,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 9,02€)

Επισηµαίνεται ότι στην «Κατηγορία 21 – Άδεια Οδήγησης» δεν καταργούνται τα παράβολα 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2037, 2038.