Συναντήσεις Εργασίας πραγματοποιήθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χατζηζήση

Στις  11 και  12 Μαρτίου  προέβηκα  σε   προκαθορισμένες  συναντήσεις  εργασίας  στο  υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  τροφίμων.

Συναντήθηκα  με  τον νέο  υπουργό κ. Γεωργαντά, μαζί  με  παραγωγούς της Δυτικής  Μακεδονίας και  την Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευφροσύνη Ντιό. Παρέδωσα  και  διά χειρός  την  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου για τα  Αγροτικά θέματα της Δυτικής  Μακεδονίας  και  θέσαμε  το  θέμα  της  άναρχης  και  συνεχούς  εγκατάστασης    φωτοβολταϊκών  συστημάτων  στην Περιφέρειά  μας  χωρίς  την ύπαρξη  χωροταξικού  σχεδιασμού. Επίσης  τέθηκε  το  θέμα  της  οργάνωσης  των ΤΟΕΒ και  προτάθηκε  πλαίσιο  οικονομικής τακτοποίησης  των  μελών των ΤΟΕΒ. Επίσης  το  μείζον θέμα  του  ακριβού κοστολογίου  παραγωγής  σε  συνδυασμό  με  τα νέα παγκόσμια δεδομένα  αλλά  και  με τον διαφαινόμενο επισιτιστικό κίνδυνο.

Συναντήθηκα  και  με  τον  υφυπουργό κ. Κεδίκογλού,  αρμόδιο  κυρίως  για  θέματα κτηνοτροφίας. Δρομολογήθηκαν   συγκεκριμένες  ενέργειες  για  την  εκπόνηση  των  Διαχειριστικών  Σχεδίων  Βόσκησης. Έγινε  ιδιαίτερη  μνεία στο  θέμα  των  Ελληνοποιήσεων γεωργοκτηνοτροφικών  προϊόντων  και  στους  τρόπους  με  τους  οποίους  οι  κτηνοτρόφοι  πρέπει  να  βοηθηθούν για  να  συνεχίσουν  να  υπάρχουν.  Και  στον κ. Υφυπουργό  δια χειρός παρέδωσα  την  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  για  τα αγροτικά  θέματα  της  Δυτικής  Μακεδονίας.

Συναντήθηκα  και με  την  Γενική  Γραμματέα κ. Καλογήρου.  Τα  ορεινά  προϊόντα, η παραγωγή , η  εμπορία και  η πιστοποίησή τους  ήταν  το  κύριο θέμα  της  συζήτησης. Επίσης  το  θέμα των  Ελληνοποιήσεων  , του  κόστους  παραγωγής και  των  τρόπων  που  πρέπει  να  υπάρξουν  ώστε  να  αποφευχθεί  η  επισιτιστική  κρίση.  Και  στην  κ. Καλογήρου  διά χειρός παρέδωσα  την απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  για  τα αγροτικά  θέματα της  Δυτικής  Μακεδονίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

Δρ. Λάμπρος Χατζηζήσης