Περιήγηση Ετικέτας

Όχημα χωρίς πινακίδες βυθισμένο στον ποταμό Αλιάκμονα