Αλλάζουν οι κανόνες στις οn line αγορές

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου που αθετούν συμφωνίες με τους εμπόρους, κινδυνεύουν με πρόστιμα από 1.500 ευρώ έως και 2 εκατ. ευρώ.

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου τίθεται  το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186)».

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του κανονισμού είναι η αλλαγή των κανόνων του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ρυθμίζοντας τις πρακτικές των επιγραμμικών (“online”) πλατφορμών διαμεσολάβησης, όπως των αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου, των παρόχων φιλοξενίας εφαρμογών λογισμικού, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μηχανών αναζήτησης.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 έχει εισάγει κανόνες για την ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών και επιχειρηματικών χρηστών και ήδη από την υιοθέτησή του τον Ιούλιο του 2019, έχει τεθεί απευθείας σε εφαρμογή στην Ελληνική νομοθεσία.

Μάλιστα οι πάροχοι επιγραμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου) που καταφέρονται καταχρηστικά ή αθετούν συμφωνίες με τους εμπόρους, κινδυνεύουν με πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.500 ευρώ έως και 2 εκατ. ευρώ. 

Ο Κανονισμός ρυθμίζει μεγάλο μέρος της ψηφιακής οικονομίας, καθώς αφορά μεταξύ άλλων: Παρόχους Επιγραμμικών Αγγελιών και Πλειστηριασμών, Αγορές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Καταστήματα Εφαρμογών Λογισμικού, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, και Μηχανές Αναζήτησης.

Οι κανόνες απαγορεύουν αθέμιτες πρακτικές, όπως αναιτιολόγητες αλλαγές στους διαδικτυακούς όρους και προϋποθέσεις, προβλέπουν την τήρηση διαφανούς κατάταξης και εσωτερικών μηχανισμών διεκπεραίωσης καταγγελιών, καθώς και την δυνατότητα εγκεκριμένων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και ενώσεων να εκπροσωπούν δικαστικά τους επιχειρηματικούς χρήστες.

Σε ό,τι αφορά στο εν λόγω σχέδιο νόμου τίθενται, κανόνες σχετικά με τη δυνατότητα ενεργητικής νομιμοποίησης των ενώσεων και δημοσίων φορέων να ασκούν συλλογικές αγωγές σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση του μητρώου των ενώσεων και δημοσίων φορέων στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΔΙ.Μ.Ε.Α), η οποία ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της συμμόρφωσης των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, και καθορίζονται οι εξουσίες και κυρώσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των ρυθμίσεων του Κανονισμού και τον έλεγχο των πιθανολογούμενων παραβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

www.insider.gr